• Logo

Yli 25 vuoden kokemus saksankielen yritysviestinnässä Das Ky auttaa yrityksenne saksankielisessä kommunikaatiossa. Kielen lisäksi kulttuurierojen tiedostaminen vaikuttaa onnistuneeseen kommunikaatioon. Saksalaisena, yli 30 vuotta Suomessa asuneena, tunnen sekä Suomen että Saksan kulttuuria. Monipuolinen kokemus liike-elämän palveluksessa opettajana, kääntäjänä ja tulkkina. Das Ky tarjoaa Teille - saksankielen opetusta eri muodoissa yrityksenne tarpeen mukaan - käännökset suomesta saksaksi - tulkkaukset eri tilanteissa - tekstien oikoluku